Skuadra e Albcontact

Skuadra Jone

Manaxhere Projektit
Edlira Pajuni, zotron Master per Manaxhim Biznesi nga universiteti i Bordos. Me nje eksperience te gjate me organizatat kombetare dhe nderkombetare qe kane operuar ne Shqiperi. Eksperte ne komunikim dhe zgjidhjen e problemeve themelore te shoqerise, glet shume mire Anglisht, Italisht dhe Frengjisht.

Manaxhere Projektit

ARS-Financial & Low studio
ARS-organizate qe ofron sherbime ne fushen financiare dhe legale, me zyrat ne Tirane. Kane bashkpunime me organizata kombetare dhe nderkombetare qe operojn ne Shqiperi. Njohin shume mire legjislacionin dhe sistemin e taksave per OJF ne vend.

ARS-Financial & Low studio

Manaxher per Komunikim dhe Informacion
Ermir Velaj, diplomuar per Inxhinieri Kimike, pjese e stafit, pergjegjes ne sektorin e komunikimit dhe informacionit. Mbulon sektorin e marketingut digjital dhe social media per Albcontact etj.

Manaxher per Komunikim dhe Informacion